İLGİ ALANLARI

 • Aile içi iletişim
 • İlişkisel zorluklar
 • Çocukluk ve ergenlik dönemi zorlukları
 • Ebeveynlik konuları
 • Boşanma süreci
 • Çift ilişkisinde iletişim zorlukları
 • Aile içi çatışma / şiddet
 • Stres
 • Travma, kayıp ve yas
 • Öfke problemleri
 • Kaygı

 • Dikkat sorunları
 • Yeme sorunları
 • Dürtüsellik
 • Okul sorunları
 • Sosyal ilişki ve uyum problemleri
 • Öğrenme zorlukları
 • Sınav kaygısı
 • Özgüven sorunları
 • Kardeş kıskançlığı
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Cinsel yönelim ve açılma süreçleri