ÇALIŞMA ALANLARI

Çocuklar kendilerini bir yetişkin gibi anlatamadıklarından , ihtiyaç ve problemlerini ifade etmeleri için oyun kullanılmaktadır. Çocuklar yaşadıkları duygusal sorunları, çatışmaları, kaygı ve korkularını oyuncaklar yoluyla dillendirirler. Seanslarda çocuğa eşlik edilir ve onun sorunlarını anlamlandırmasına ve çözüm yollarını bulmasına yardımcı olunur.

Eğitimsel Çalışmalar:
Gelişim, öğrenme, sosyal ilişki, iletişim kurma, dikkat, aşırı hareketlilik gibi alanlarda sorun yaşayan çocuklar için, onların bireysel ihtiyaçlara göre hazırlanır ve çocuğun gerçek potansiyeline ulaşması amaçlanır.

Ebeveyn Danışmanlığı:
Anne baba olmak bazen çok zorlayıcı olabilir. Ölüm, boşanma, hastalık gibi zorlayıcı hayat olayları karşısında, doğum, taşınma gibi ailede yeni durumlar ortaya çıktığında , uyku, yeme , inatlaşma, gece korkuları gibi çocukların sorunları gündeme geldiğinde ya da ergenlik gibi çocukların büyümesine bağlı olarak evde yeni düzenlemeler yapmak gerektiğinde ebeveynler zorlanabilir. Bu anlamda anne babalar için, ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyici görüşmeler yapılmaktadır.

Ergenlik, kimlik gelişimi açısından önemli bir dönemdir. Görüşmelerde sağlıklı kişilik gelişimi desteklenerek, iç dünyadaki çatışmalar, aile ve arkadaşlarla ortaya çıkan problemler, akademik sıkıntılar gibi güncel meseleler de ele alınır. Davranışların altında yatan bilinçdışı süreçlerle bağlantılar kurulur.

Sınav Kaygısı:
Sınavlarda gençlerin gerçek potansiyellerini gösterebilmeleri için kaygılarını yönetebilmeleri gerekmektedir. Seanslarda gençlerin kendilerine uygun hedefler koyması, negatif duygu ve korkularıyla başa çıkmasına yardımcı olacak teknikler ele alınır. Aile de bu süreçte desteklenir.

Kariyer Danışmanlığı:
Gençlerin kendi kişiliklerine, ilgi ve eğilimlerine yönelik değerlendirmeler yapılarak en uygun meslekleri seçmeleri konusunda yardımcı olmak hedeflenir. Seanslarda aile ve gencin beklentilerini bağdaştırmak üzerine de çalışılır.

Bireylerin içinden çıkmakta zorlandıkları duygu ve düşünceleri anlamlandırmasına, bunlara işlevsel çözümler bulmasına, iç dünyasını anlamasına ve içsel kaynaklarının farkına varmasına yardımcı olmak ve davranışlarının altında yatan bilinçdışı süreçlerle bağlantıları kurmasını desteklemek hedeflenir.

Bağımlı bireyleri desteklemek, bağımlılıklarının nedenlerini anlamlandırabilmek, problemlerle ve olumsuz duygularıyla farklı şekillerde baş edebilmeleri için onlara yardımcı olmak hedeflenmektedir. Ayrıca bağımlıların ailelerine, nasıl davranmaları gerektiği ve bağımlılığın doğasına dair bilgilendirme yapılmakta, süreçte onlar da desteklenmektedir.

Kendisini LGBTİ olarak tanımlayan bireylere, toplumda, aile hayatında, ilişkilerinde yaşadığı sorunlarla baş etmesine yönelik destek sağlanmaktadır. Ayrıca aileleri, kabullenme sürecinde desteklemeye yönelik çalışmalar da mevcuttur.